??
✅ دومین نشست تیم شناسایی کودکان کاروخیابانی دراستان باحضور کارشناسان
29. بهمن 1396 - 9:48

✅ دومین نشست تیم شناسایی کودکان کاروخیابانی دراستان باحضور کارشناسان دفترامورآسیبهای اجتماعی وکلینیک های مددکاری(مرتبط باطرح) سراسراستان دراداره کل بهزیستی استان برگزارشد.
در این جلسه کارشناسان و کلینیکهای مددکاری به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص فرآیند شناسایی کودکان پرداختند و تعداد کودکان شناسایی شده را اعلام نمودند.

موزش«تحلیل آسیبهای اجتماعی»ویژه کارشناسان اورژانس اجتماعی ومراکزامور آسیب دیدگان اجتماعی
29. بهمن 1396 - 9:36

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان : دوره آموزشی «تحلیل آسیبهای اجتماعی»، چهارشنبه 25 بهمن ماه بمدت یک روز با حضور کارشناسان مراکز اورژانس اجتماعی سطح استان در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

 در این نشست تخصصی دکتر امیراحمدی (جامعه شناس ) با ارائه چگونگی تحلیل آسیبهای اجتماعی ، و بررسی انواع آسیبهای مباحثی مطرح نمود .

هفتیم نشست تیم بهبود فرآیند خدمات سازمان بهزیستی با دستور کار بررسی دو فرآیند  " تعیین و شدت معلولیت" و " حمایت های بیمه پایه مددجویان"،صبح امروز " با حضور رئیس اداره اطلاعات،ارتباطات وتحول اداری، مسئول دفتر مدیریت علکرد وکارشناس  2حوزه توانبخشی و پشتیبانی بهزیستی استان در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد. در این جلسه  دو خدمت "تعیین و شدت معلولیت" و "حمایت های بیمه پایه مددجویان" از مرحله درخواست متقاضی تا صدور کارت معلولیت و دریافت دفترچه درمان مورد بررسی قرار گرفت و درراستای رفع  مسائل وچالشهای  م
28. بهمن 1396 - 14:35

هفتیم نشست تیم بهبود فرآیند خدمات سازمان بهزیستی با دستور کار بررسی دو فرآیند  " تعیین و شدت معلولیت" و " حمایت های بیمه پایه مددجویان"،صبح امروز " با حضور رئیس اداره اطلاعات،ارتباطات وتحول اداری، مسئول دفتر مدیریت علکرد وکارشناس  2حوزه توانبخشی و پشتیبانی بهزیستی استان در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار

 «بیماریهای سالمندان و پیشگیری از معلولیتها » ا
24. بهمن 1396 - 13:59
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان :دوره آموزشی «بیماریهای سالمندان و پیشگیری از معلولیتها » از امروز  سه شنبه ۲۴بهمن ماه به مدت ۲ روز در محل سالن آموزش اداره بهزیستی شهرستان گرگان برگزارشد.
بررسی راهکارهای ساماندهی وتسهیل  فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان تحت سرپرست بهزیستی
24. بهمن 1396 - 13:10

در راستای بررسی و رفع مشکلات و موانع موجود در زمینه  فرزند خواندگی و سرپرستی کودکان بی سرپرست و امین موقت کودکان بد سرپرست بهزیستی ،صبح امروز نشست تخصصی استانی باحضور مدیران ومسئولان استانداری ،بهزیستی ،دانشگاه علوم پزشکی،دادگستری ،ثبت احوال ونیروی انتظامی و..برگزارشد.