??
27. دى 1396 - 12:55

به گزارش روابط عمومی بهزیسیت استان گلستان: دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان به منظور بررسی ورسیگی بیشتر به مشکلات مددجویان وجامعه هدف بهزیستی گنبد درمراسمی به اتفاق رئیس بهزیستی شهرستان با معاون استانداروفرماندارویژه گنبددیداروگفتگوکردند

نهمین جشنواره تئاتر و سرود انقلاب ویژه مهدهای کودک
26. دى 1396 - 12:20

اداره کل بهزیستی استان نهمین جشنواره تئاتر و سرود انقلاب ویژه مهدهای کودک سراسراستان رابامشارکت اداره کل فرهنگ وارشاد،در روزهای 23و24بهمن ماه ازساعت 9صبح تا 13 ظهر درمحل تالار فخر الدین اسعد گرگانی برگزارمی نماید.

24. دى 1396 - 13:41

اداره کل بهزیستی استان گلستان در نظر دارد یک باب مغازه واقع در شهرستان گنبد خیابان طالقانی شمالی جنب اداره بهزیستی را جهت بهره برداری به بخش غیردولتی بصورت اجاره واگذار نماید.

لذا ازمتقاضیان جهت ارسال تقاضا و طرح در کمیسیون ماده 28 دعوت بعمل می آورد.

مهلت ارسال تقاضا از تاریخ انتشار فراخوان به مدت 10 روز تعیین گردیده است.

بازدید معاون پشتیبانی ومنابع انسانی بهزیستی استان ازاداره بهزیستی کردکوی وبررسی عملکرد این اداره
23. دى 1396 - 10:53

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان: معاون پشتیبانی ومنابع انسانی بهزیستی استان درمراسمی پیش ازظهر دیروز پنجشنبه 21دیماه با هدف ارتقاء سطح کیفی روند خدمات تخصصی در بهزیستی  و رفع نواقص احتمالی موجود.به اتفاق جمعی ازمسئولین دراین معاونت ، باحضور دراداره بهزیستی کردکوی ازقسمتهای مختلف این اداره بازدید کردند وضمن بررسی مشکلا

20. دى 1396 - 14:22

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان:کارگاه آموزشی گزارش نویسی در مددکاری ویژه کارشناسان دفتر امورآسیب دیدگان و مراکز اورژانس اجتماعی سراسر استان به  مدرسی آقای میرفندرسکی پیش ازظهر دیروز در محل سالن اجتماعات بهزیستی استان برگزارشد.