??
11. بهمن 1393 - 10:53

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان: به مناسبت فرارسیدن ایام ا...دهه مبارک فجر، دفترتربیت بدنی بهزیستی استان طبق روال هرسال ، امسال نیز یک دوره مسابقات ورزشی ویژه کارکنان بهزیستی سراسراستان رادرمحل سالن ورزشی این اداره کل برگزارنمود.

9. بهمن 1393 - 6:24

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان : درراستای اجرای طرح های مشترک وبهینه سازی ارائه خدمات وفعالیتهای علمی،پژوهشی،آموزشی و...،همچنین بهره برداری بهینه وهدفمند ازامکانات وتوانمندهای دو دستگاه جمعیت هلال احمرواداره کل بهزیستی استان گلستان،دوشنبه 6بهمن ماه درنشستی صمیمانه با حضوراکبری-مدیرکل جمعیت هلال احمروخانم رحمانی مدیرکل بهزیستی استان

7. بهمن 1393 - 10:12

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان : دوشنبه 6 بهمن ماه خانم رحمانی مدیرکل بهزیستی استان گلستان درمراسمی به اتفاق اخلاقی-معاون مشارکتهای مردمی و قاضی-رئیس دفتربازرسی وارزیابی عملکرداین اداره کل ازشرکت تعاونی بهزیست گنبد بازدید نمودندوبا 10 تن ازبانوان مددجوی ناشنوای تحت پوشش این اداره کل دیداروگفتگوکردند.

7. بهمن 1393 - 10:05

سه شنبه 7بهمن ماه، رقیه رحماني-مدير كل ، خانم اخلاقی-معاون مشارکتهای مردمی و رنجی –معاون اجتماعی بهزیستی استان درمراسم ملاقات حضوری به اتفاق خانم مختاری-رئیس اداره پذیرش وهماهنگی این اداره کل با مددجويان و معلولين تحت پوشش بهزیستی اين سازمان دیداروگفتگوکردند .

7. بهمن 1393 - 7:31

دوشنبه 6 بهمن ماه،خانم رحمانی–مدیرکل بهزیستی استان گلستان به اتفاق خانم اخلاقی-معاون مشارکتهای مردمی وقاضی-مسئول بازرسی این اداره کل ازمرکز بهبودی اقامتی میان مدت ترک اعتیاد بانوان«رو به فردا»شهرستان آزادشهربازدید نموده وضمن دیداربامددجویان وپرسنل مرکزباروندارائه خدمات ومشکلات دراین مراکز آشنا شدند.