??
3. آذر 1393 - 11:20

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان:به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، نشست  مشترک کارکنان بسیجی اداره کل  بهزیستی استان گلستان به همت پایگاه بسیج فلق ودفترامورفرهنگی بهزیستی ، دوشنبه 3آذرماه همزمان با مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محل نماز خانه این اداره کل برگزار شد.

3. آذر 1393 - 8:56

ششمين جلسه ي كميته ي فرهنگي - پيشگيري استان گلستان، پنج شنبه  29 آبانماه  با محوريت « ايجاد موج همدلي» بين كليه ي دستگاه هاي عضو در خصوص طرح كارزار رسانه اي پيشگيري از مصرف شيشه در استان با حضور خانم رحماني-مدير كل، محمدرضاشيرازي- معاون  پيشگيري و كارشناسان دفتر پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب اعتياد بهزیستی استان و حضور حداكثري دستگاه هاي عضو كميته ي فرهنگي و پيشگيري استان  درمحل سالن کن

2. آذر 1393 - 10:35

به گزارش روابط عمومی بهزیستی گلستان: شنبه اول آذرماه رقیه رحمانی –مدیرکل بهزیستی استان به اتفاق یکی ازخیرین نیکوکارازمرکز نگهداری کودکان تحت سرپرستی «ریحانه»درشهرستان گرگان بازدید وبا کودکان وپرسنل این مرکز دیداروگفتگوکردند.

2. آذر 1393 - 8:01

اداره کل بهزیستی استان گلستان بمنظور آموزش کارشناسان،روانشناسان ومددکاران درراستای پيشگيري از عوارض رواني – اجتماعي ناشي از حوادث غير مترقبه  ازقبیل سیل ،زلزله،آتش سوزی و...یک دوره آموزشی با عنوان «مداخله روانی –اجتماعی دربلایای طبیعی »ویژه کارشناسان ،مددکاران و روانشناسان 6 استان کشور(خراسان رضوی،شمالی وجنوبی،قم،سمنان وگلستان)رابه مدت 2روز 26 و27 آبانماه درمحل مجتمع فرهنگیان شهرستان

29. آبان 1393 - 6:29

اولين نشست تخصصي كارشناسان پيشگيري سطح استان در خصوص كارزار رسانه اي پيشگيري از مصرف شيشه در استان  شنبه  24 آبان

1393  با حضور محمدرضاشيرازي- معاون  پيشگيري و كارشناسان دفتر پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب اعتياد بهزیستی استان در محل سالن  كنفرانس مديريت  برگزار شد.