??
29. مهر 1393 - 9:05

بمنظورارتقاءسطح علمی پرسنل مراکز سالمندان و روزانه معلولان جسمی- حرکتی وطی انعقادتفاهم نامه آموزشی اداره کل بهزیستی با جهاد دانشگاهی درراستای افزایش  کمی وکیفی خدمات  ارائه شده در مراکز سالمندان(شبانه روزی وروزانه) وروزانه معلولان جسمی-حرکتی بهزیستی استان گلستان ،دوره آموزشی"شناخت مبانی و اصول مراقبت از سالمندان و معلولان جسمی حرکتی" ویژه مراقبین این مراکز، طی سه روزمتوالی ازشنبه 26مه

27. مهر 1393 - 8:57

مباهله در اصل از «بَهل» به معني‌‌ رها كردن و برداشتن قيد و بند از چيزي است. اما مباهله به معناي لعنت كردن يكديگر و نفرين كردن است..كيفيت مباهله به اين گونه است كه افرادي كه درباره مسئله مذهبي مهمي گفتگو دارند در يك جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرّع كنند و از او بخواهند كه دروغ گو را رسوا سازد و مجازات كند.

27. مهر 1393 - 6:38

از سال 86 روز 25 ذیحجه به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان در تقویم رسمی کشور درج شده است

 علت انتخاب این روز شأن نزول آیه «هل اتی» در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پایه‌های آن است، عنوان شده است. سوره هل اتی در روز 25 ذیحجه در شان اهل بیت پیامبر (ص) نازل شد که پس از سه روز روزه و انفاق افطار خود، از طرف خداوند اطعام شدند.

24. مهر 1393 - 8:33

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان :معاونت توانبخشی این اداره کل به منظور ارتقاءسطح علمي تسهيلگران طرح CBR،آزموني را یکشنبه 20مهرماه سال جاری همزمان در4شهرستان آق قلا،كردكوي ،راميان و آزادشهر برگزارنمود.

24. مهر 1393 - 7:54

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان : چهارشنبه 23مهرماه هیئتی ازمسئولین بهزیستی استان به اتفاق جمعی ازفرزندان ورزشکارتحت پوشش این اداره کل با حضوردربانک سپه مدیریت شعب استان،ازحمایتهای مالی و ورزشی  مسئولین بانک سپه که ازفرزندان تحت سرپرستی این اداره کل نمودند،تقدیروتجلیل کردند.