بهزیستی گلستان اداره کل بهزیستی گلستان اداره کل بهزیستی استان گلستان اداره کل بهزیستی استان گلستان ??
21. بهمن 1394 - 10:58

به گزارش روابط عمومی بهزیستی: به منظور توسعه و گسترش خدمات و رفاه اجتماعی به مددجویان ونیازمندان تحت پوشش بهزیستی درمناطق روستایی ومحروم استان ،چهارشنبه 21بهمن ماه همزمان با دهمین روز ازایام ا...

21. بهمن 1394 - 8:50

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان : درمراسمی بمنظور اشتغال پایدار وتوانمند نمودن مددجویان وافراد درمعرض آسیب تحت پوشش بهزیستی شهرستان گنبد وبررسی وپیگیری راهکارها وطرح های موجوددراین زمینه ،سه شنبه 20بهمن ماه همزمان با نهمین روز ازایام ا...دهه مبارک فجرکه به عنوان «انقلاب اسلامی، الهام بخشی، حمایت از جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین المللی» نامیده شده ،نشست مشترک مدیرکل بهزیستی استان به ات

21. بهمن 1394 - 6:38

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان : در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حضور فعال معلولین ومددجویان توانمند تحت پوشش بهزیستی وهمچنین کمک به توسعه واقتصاد جامعه ، مرکز حرفه آموزی «حربن ریاحی»شهرستان گنبدبا همکاری اداره کل بهزیستی واداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان ،سه شنبه 20بهمن ماه همزمان با نهمین روز ازایام ا...دهه مبارک فجرکه به عنوان «انقلاب اسلامی، الهام بخشی، حمایت از جبهه مقاومت و مب

19. بهمن 1394 - 4:54

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان بندرگز : شنبه 17بهمن ماه سال جاری همزمان با ششمین روز از ایام الله دهه ی مبارک فجر ، مجتمع خدمات بهزیستی «سلامت» در شهر نوکنده ، تحت نظارت بهزیستی شهرستان بندرگز با حضورمعاون فرماندار، بخشدارمرکزی وبخشدار نوکنده و مسئولین تعدادی از ادارات افتتاح شد.

18. بهمن 1394 - 7:46

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان گلستان :شنبه 17بهمن ماه همزمان با ششمین روز از ایام دهه مبارک فجرباعنوان «انقلاب اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، جوانان و سبک زندگی ایرانی اسلامی»درمراسمی با حضور داودطبرسا -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ،عزیزه امامی- معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین و رقیه رحمانی-مدیرکل ،معاونین وکارکنان بهزیستی استان که درمحل سالن کنفرانس این اداره کل برگزارشد،طی حکمی از سوی س